Cuaresma  2022  Garizuma

Materiales - Materialak

Infancia 

Haurrak

Preadolescencia (10-14) Nerabezaro aurrean

Adolescencia (14-18) Nerabezaroa

 En elaboración – Prestatzen 

Grupos de jóvenes y adultos  Erreferentzi Taldeak

                                                          Euskaraz  prestatzen