Desde la Delegación de Anuncio y Catequesis y el  IDTP, os presentamos “Familia artean”. Se trata de un conjunto de cuadernos temáticos para trabajar en familia y entre familias de forma dinámica, dialogal y flexible. Es un material adaptable a diferentes tipos de proyectos. 

Fede-zabalkunde eta Katekesirako Ordezkaritzatik eta ETPItik “Familia artean” aurkezten deutsuegu. Gaikako koadernoak dira familian eta familien artean era dinamikoan, moldagarrian eta alkarrizketan jardunez lantzeko. Askotariko egitasmoetara egokitu leiken materiala da.