Materiales encuentros prematrimoniales

Fede-zabalkunde eta Katekesirako Ordezkaritzatik lagungarri barriak aurkezten deutsueguz ezkontza-aurreko batzarrak prestatzeko. Proposamena, lau gaiez osatuta dago eta senar-emaztegaiei, Ezkontzaren Sakramentua ospatu aurretik, bereizketan eta ospakizunaren prestaketan laguntzea dabe xedetzat.

Desde la Delegación de Anuncio y Catequesis os presentamos los nuevos materiales para preparar los encuentros prematrimoniales. Se trata de una propuesta de cuatro temas que tienen como objetivo ayudar los novios en el discernimiento y la preparación para la celebración del Sacramento del Matrimonio.